Физикалық шамалар бірліктерінің Аударма

Ақпараттық бірлік

Айырбастау Кесте Units Иілгіш дискі (3 Кесте қайта

Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы 100 Zip 0.014514
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы 250 Zip 0.005806
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Bit 1.17 * 107
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Cd (74 минут) 0.00214
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Cd (80 минут) 0.00198
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы DVD (1 қабат, 1 жағы) 0.000289
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы DVD 2 қабаты 0.00016
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы DVD 2 қабаты 17 гигабайттық 7.99 * 10-5
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы DVD 9.4 гигабайттық 0.000144
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Eksabit 1.01 * 10-11
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Eksabyte 1.26 * 10-12
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Gigabit 0.01086
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы MAPM-сөз 364 416.000
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Nibble 2 915 328
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Petabit 1.04 * 10-8
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Symbol 1 457 664
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Terabit 1.06 * 10-5
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Бір қабатты Blu-rayдиск 5.43 * 10-5
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Байт 1 457 664
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Блок 2 847
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Гигабайттық 0.001358
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Екі қабатты Blu-rayдиск 2.72 * 10-5
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Иілгіш дискі (3,5 DD) 2
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Иілгіш дискі (3,5 ED) 0.5
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Иілгіш дискі (5,25 DD) 4
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Иілгіш дискі (5,25 HD) 1.200759
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Кбит 11 388
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Килобайт 1 423.500
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Мегабайттық 1.390137
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Мегабит 11.121094
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Петабайтам 1.29 * 10-9
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Сөз 728 832.000
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Терабайт 1.33 * 10-6
Иілгіш дискі (3,5 HD) жылы Төрттік-сөз 182 208