Таңдаулылар қызметтерге қосу үшін басыңыз.
 
Таңдалған қызмет алып тастау үшін басыңыз.

Онлайн 2 дәрежелі түбірін сіріндісі

Square Root Калькулятор квадрат түбірін немесе кез келген санына екінші дәрежелі түбірін өтеді.
Онлайн 2 дәрежелі түбірін сіріндісі

Квадрат түбірін шығарып алу