Таңдаулылар қызметтерге қосу үшін басыңыз.
 
Таңдалған қызмет алып тастау үшін басыңыз.

Дененің потенциалдық энергиясы, онлайн төлем

органның әлеуетті энергиясын калькуляторды, онлайн есептеу белгілі бір салмағы белгілі бір биіктіктен құлап, дене әлеуетті энергиясын есептеу мүмкіндік береді. Сондай-ақ салмағы, биіктігі мен бір-бірінен органның әлеуетті энергиясын тәуелділігін анықтау үшін.

Әлеуетті энергиясы, салмағы немесе биіктігін есептеңіз

        
Бұқаралық:
Биіктігі:
Нәтижелері:
Дененің потенциалдық энергиясы - бұл бір нүктеден бастап ағзаны жылжыту үшін әлеуетті күшіне тарапынан атқарылған жұмыстар тең скаляр физикалық шама болып табылады, әлеуетті энергиясы нөлге тең деп қабылданады.

Әлеуетті энергиясы
мұндағы М - орган, г массасы - 9,8 м-ге тең гравитациялық жеделдету/2, H - еркін таңдаған нөлдік деңгейінен органның биіктігі.