Таңдаулылар қызметтерге қосу үшін басыңыз.
 
Таңдалған қызмет алып тастау үшін басыңыз.

Газ онлайн төлеу молярлық массасы

Молярлық массасы калькулятор газ онлайн төлем - сіз молярлық берілген көлемде газ массасы, салмағы, температура, және газ қысымы деген не есептеу мүмкіндік береді.

Белгілі газ параметрлерді таңдаңыз немесе енгізіңіз

  
Газ:
Азот молярлық массасын есептеңіз
Материяның молярлық массасы - бұл заттың бір моль массасы заттың моль саны, материалды массасының қатынасы. газ молярлық массасы идеал газ (Менделеев-Клапейронның теңдеуінің) мемлекетінің анықталады теңдеулер:
қайда - Газ қысымы, - Молярлық көлемі, - Газ массасы, - Молярлық массасы, - Әмбебап газ тұрақты, - Абсолюттік температура