Таңдаулылар қызметтерге қосу үшін басыңыз.
 
Таңдалған қызмет алып тастау үшін басыңыз.

Идеал газдың теңдеуі, онлайн төлем

Калькулятор идеалды газ теңдеуі, онлайн төлем - сіз осындай көлемі, температура, қысым және газ молярлық массасы ретінде Идеал газдың мемлекеттің теңдеуінің параметрлерін, арасындағы ара есептеу мүмкіндік береді.

Көлемі, температура, қысым немесе газ молярлық массасын есептеңіз

       
Температура:
Қысым:
Mole газ: көртышқан
Нәтижелері:
Идеал газ - молекулалық-кинетикалық теориясының газ математикалық моделі. Сондай-ақ, Менделеев теңдеуі деп аталатын Идеал газдың күй теңдеуі, - төмендегідей Клапейронның болып табылады: PV = NRT, P - газ тығыздығы, V - газдың көлемі, N - газ молярлық массасы, Т - газ температурасы, R - газ әмбебап тұрақты = 8,314 Дж/(моль*K)