Таңдаулылар қызметтерге қосу үшін басыңыз.
 
Таңдалған қызмет алып тастау үшін басыңыз.

Он-лайн төлем текшені көлемі,

Калькулятор текше көлемі оның қабырғасынан біле тұра, сіз текшені көлемін табуға мүмкіндік береді.

Текше жиегін (H) енгізіңіз:

Текшені көлемі

Cube - тұрақты полиэдра, шаршы болып табылатын әрбір бет. текшені Барлық жиектері тең.
Куба Формула көлемі: V = H3,
Мұндағы V - текшені көлемі, H - қабырғаның биіктігі