Таңдаулылар қызметтерге қосу үшін басыңыз.
 
Таңдалған қызмет алып тастау үшін басыңыз.

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Электр тізбегінің дирижер ток, кернеу және кедергiнiң: - Тізбек бөлігі үшін Ом заңы сияқты айнымалылар арасындағы қарым-қатынасын айқындайды. Мәнді таңдаңыз және белгілі параметрлерін оны есептеу.

Ом заңына сәйкес есептеңіз

Кернеу (U): Вольт
Қарсылық (R): Ом

Осы бөлігінің дирижері қарсылық ток көбейтіндісіне тең дирижер бөлімінде кернеудің төмендеуі.