Таңдаулылар қызметтерге қосу үшін басыңыз.
 
Таңдалған қызмет алып тастау үшін басыңыз.

Үйірме ауданы, онлайн төлем

Үйірме Калькулятор ауданы шеңбердің радиусы немесе диаметрі формула бойынша шеңбер (шеңбер) аумағын табуға болатынын көрсетеді.

Үйірме аймағын есептеу әдісі:

Радиус:

  

Шеңбер Аудан

Circle (шеңбер) - жазықтықтағы геометриялық пішіні, оның нүктелері берілген нүктесінде (орталығы шеңбер) бірдей қашықтықта орналасқан барлық.
Үйірме формуласы ауданы: Шеңбер Аудан ,
мұндағы R - шеңбер радиусы, D - диаметрі